Robots dansaires

Inscripcions

 

Un o més robots que interpreten una coreografia, acompanyats o no dels seus creadors, al compàs d’una melodia.

EQUIP

 • El que es tracta és de fomentar el treball en equip per tant el nombre mínim de membres de l’equip és de 2
 • El nombre màxim de components d’un equip és de 8
 • L’entrenador no es compta com a membre de l’equip
 • Un robot o un membre d’un equip no es pot compartir entre dos o més equips

CATEGORIES

 • Primària: Estudiants fins a 6è primària
 • Secundària: Estudiants d’ESO i Batxillerat
 • Adults

L’equip es considerarà d’una categoria o d’una altra en funció del curs que estigui cursant el membre de l’equip més gran.

NORMATIVA

 • Cada equip pot presentar un màxim de 10 robots per a la realització del ball
 • El/els robots es poden construir amb qualsevol material i es poden programar utilitzant qualsevol llenguatge de programació.
 • El/els robots poden portar tants sensors com es vulgui
 • Els robots es poden comunicar entre ells a través de Bluetooth de rang inferior a 20 metres (classe 2 o classe 3) o a través de ZigBee. Els equips són responsables de la seva comunicació. La disponibilitat de freqüències no pot ser garantida.
 • No hi ha dimensions màximes ni mínimes pels robots
 • Cal que el robot o robots estiguin caracteritzats d’acord amb la temàtica de la coreografia triada
 • La prova de ball es realitzarà sobre una lona blanca de 2,5 x 2,5 metres on hi haurà marcada en negre una quadrícula de 5 x 5 per tal que els robots es puguin posicionar en tot moment. L’amplada de les línies negres serà de 1,5 cm.
 • Cada equip participant portarà la seva pròpia música. La durada de la cançó no ha de ser superior a 2 minuts
 • L’actuació serà presenciada per 3 jutges que seran els encarregats de la seva valoració
 • Els criteris de valoració seran: originalitat i complexitat de la coreografia preparada, nivell de sincronització amb el ritme de la música i personalització del robot. En el cas que s’utilitzi més d’un robot per a la realització de la coreografia, es valorarà especialment la coordinació aconseguida entre ells.
 • Mentre s’estigui desenvolupant la coreografia no es podrà fer cap modificació dels robots